Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.meadow.cz (dále je „internetový obchod“).

Prodávající: Prodávajícím je společnost Luční kvítí s.r.o.., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 09435123 a identifikovanou osobou s DIČ CZ09435123, zabývající se prodejem technického konopí ve formě květů podle § 5 odst. 5  zákona č. 167/1998 Sb. za účelem průmyslového, technického nebo zahradnického zpracování, které obsahuje méně než 0,2% THC, a prodejem CBD olejů.

Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Kupující si je vědom, že produkty z kategorie květy nejsou určeny ke kouření ve smyslu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Před konzumací doplňků stravy a jiných produktů určených ke konzumaci, doporučujeme konzultaci s vaším lékařem.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupujícím se pro potřeby těchto VOP rozumí spotřebitel dle části IV., hlavy I., dílu IV zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

2. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Otevírací doba
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.meadow.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

4. Ceníky
V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny pro internetový obchod.

5. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovou změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

6. Informace o produktech
Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

7. Platební podmínky
Platba platební kartou na e-shopu. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

8. Dodací podmínky
Objednané zboží bude odesláno přepravní službou Česká pošta. Podmínkou odeslání v den objednávky /pracovní den/ je vytvoření objednávky do 12:00 hodin. Obvyklá doba dodání do ČR je 24 hodin. Dopravu máte od nás zdarma.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu jsme@meadow.cz, u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou Prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

10. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 4. 12. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 4. 12. 2020